biztonság (informatika)

A biztonság egy szervezet számára kedvező állapot, amelynek a megváltoztatása nem valószínű, de nem is kizárt. A biztonság érdekében elvárható, hogy a fenyegetések bekövetkezésének lehetősége, valamint az esetlegesen bekövetkező fenyegetés által okozott kár a lehető legkisebb legyen. A biztonság megteremtésének az eszköze a védelem. Informatikai szempontból megkülönböztetjük az az információbiztonságot, az informatikai biztonságot (elektronikus információs rendszer biztonsága) és az adatbiztonságot.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Gergely Krisztián: Közérthetően (nem csak) az IT biztonságról, KIFÜ, Budapest, 2013, pp. 11-12. (http://kifu.gov.hu/kifu/sites/default/files/IT_brosura_v7.pdf) Muha Lajos: Az információbiztonság egy lehetséges taxonómiája, Bolyai Szemle, Budapest, 2008. XVII. évf. 4. szám, pp. 144. (http://uni-nke.hu/downloads/bsz/bszemle2008/4/10_Muha_Lajos.pdf)

Szerző:

Relációk