hitelesítés

Hitelesítés olyan elektronikus folyamat, amely lehetővé teszi a természetes vagy jogi személy elektronikus azonosításának vagy az elektronikus adatok eredetének és sértetlenségének az igazolását. Hitelesítés vonatkozhat személyre, dokumentumra. Személy hitelesítése bizonyosság megszerzése az állított személy azonosságáról. Dokumentum hitelesítése bizonyítja a dokumentum eredetét, sértetlenségét, kiállításának az időpontját. A hitelesítés szolgáltatás főbb elemei az elektronikus aláírással, az elektronikus bélyegzővel kapcsolatos szolgáltatások, ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok létrehozása, a kibocsátott tanúsítványok érvényességének ellenőrzése és igazolása a szolgáltatók általi felhasználás céljából. Az új jogszabályi előírások egyike, hogy elektronikus dokumentumok jogi személy általi hitelesítésére 2016. július 1-től – az addigi szervezeti aláírás helyett – elektronikus bélyegzőt kell használni.

Tudományterület:

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 3., 6-11. cikk 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 34. § 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet - az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 78-80. §

Szerző:

Relációk