űrlapbenyújtás szolgáltatás

A hatósági eljárásban használatos nyomtatványokat az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal lehet kitölteni. Az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás (ÁBT) egy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ), ahol a szolgáltató letölthető alkalmazással biztosítja az előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok megtervezését, ügyfél általi kitöltését és az azonosított ügyfél általi benyújtását. A szolgáltató az elektronikus űrlapokat érkeztetőszámmal és időbélyeggel látja el, az ügyfél-azonosító kódot csatolja az űrlaphoz, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára visszaigazolja a dokumentum átvételét, befogadási igazolást állít ki az elektronikus küldemény feladójának. A szolgáltató elvégzi a benyújtott elektronikus űrlap, dokumentum sérülésmentességének, valamint formai követelményeknek való megfelelőségének ellenőrzését. Biztonsági kockázat vagy az átvitel hiányosságának észlelése esetén megtagadja annak befogadását, és erről tájékoztatja a feladót.

Tudományterület:

Forrás:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól. 115. § Elektronikus Ügyintézési Felügyelet honlapja (https://euf.gov.hu/eusz-tajekoztatok)

Szerző:

Relációk