rendszerfejlesztés

A rendszerfejlesztés egy folyamat, amely egy adott probléma felmerülésétől, annak feltárásán, elemzésén, modelljének kialakításán keresztül, egy – a felhasználói igényeket kielégítő, adott feladat végrehajtást támogató – információs rendszert hoz létre. A rendszerfejlesztési folyamat főbb fázisai a vízesés modell szerint: követelmények elemzése és meghatározása (specifikáció), rendszer- és szoftvertervezés, megvalósítás és egységteszt, teljes rendszertesztelés, üzemeltetés, működtetés és karbantartás. A fázisok további elemekre bonthatók. A rendszerfejlesztési folyamatot dokumentálni kell (pl. követelményelemzés dokumentumai, megvalósíthatósági tanulmány, rendszerspecifikáció, logikai és fizikai rendszerterv, szerződések, ütemterv, fejlesztés, tesztelés, átadaás dokumentumai, felhasználói dokumentáció, átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzemeltetési dokumentáció).

Tudományterület:

Forrás:

Kőnig Balázs: Közigazgatási információs rendszerek fejlesztése, BKÁE ÁK kari jegyzet, Budapest, 2003, pp. 61.

Szerző:

Relációk