blended learning

A blended learning olyan oktatási technológia, mely a képzéshez változatos, tanulási környezeti elemek (módszerek és eszközök), hagyományos és virtuális tantermi tanulási formák, személyes és távolsági konzultáció biztosításával, nyomtatott és elektronikus tananyagok segítségével infokommunikációs eszközök révén a tananyagot kooperatívan, változatos módszerekkel, illetve egyénre szabott formában teszi hozzáférhetővé, biztosítja a tanulók előrehaladási ütemének ellenőrzését, értékelését. A blended learning kevert módszer, mivel az e-learninget kombinálja a hagyományos tantermi oktatási formával. Ebből kifolyólag hatékonysága és népszerűsége magasabb, mivel nem a puszta önképzést helyezi fókuszba, hanem a közvetlen, személyes konzultációnak is helyt ad. A blended learning lehetővé teszi az elméleti és gyakorlati oktatást egyaránt, korszerű eszközök bevonásával. A közszolgálati továbbképzések egyik kedvelt oktatási formája.

Tudományterület:

Forrás:

Forgó Sándor: Tanulás tér- és időkorlátok nélkül. In: Iskolakultúra. 2004/12. 123–139. o.

Szerző:

Relációk