elsődleges adat

Elsődleges információforrásból származó adat. Az elsődleges – az etalon és alapnyilvántartásba először felvett – adatok körét a 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete rögzíti. Központi címregiszterben: a Magyarország területén található ingatlanok címadatai. Anyakönyvi nyilvántartásban: az egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító, az érintett születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, személyi azonosítója, neme, anyjának születési családi és utóneve, apjának születési családi és utóneve, állampolgársági adatok, házassági név, családi állapot, névviselési jogosultság. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a személyi azonosító, lakcím, arcképmás, aláírás, személyazonosító igazolvány okmányazonosítója és egyéb adatai, értesítési cím. Ingatlan-nyilvántartásban a törvényben meghatározott ingatlanadatok, a központi címregiszterből automatikus adatátvétel útján átvett címadatok kivételével. Egészségbiztosítási nyilvántartásban a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ).

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi CCXX. törvény az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól 1. §, 4-6. § 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról 1. melléklet

Szerző:

Relációk