esélyegyenlőség

Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. Különbséget kell tennünk az esélyegyenlőség (equlity) és az egyenlő esélyek (equity) között. Az esélyegyenlőség elsősorban az egyenlő hozzáférés azonos módon való biztosítását, az egyenlő bánásmódot jelenti.
Az egyenlő esélyek fogalma helyett újabban a méltányosság (equity) került be – elsősorban a pedagógiai – diskurzusba. A nemzetközi szakirodalom ebbe a fogalomba sorolja mindazokat a tevékenységeket, melyek valódi hozzáférést, eszközöket biztosítanak valamennyi társadalmi réteg számára (többek között az oktatásban is). Az esélyegyenlőség a társadalmi kohézió legfőbb eszköze.

Forrás:

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 1.§, valamint Dr. Forray R. Katalin Dr. Varga Aranka: Inklúzió a felsőoktatásban, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2011. munkái alapján http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/inkluzio_a_felsooktatasban/az_eslyegyenlsg__mltnyossg_pldi.html letöltve: 2017. 06.01.

Szerző:

Relációk