élethosszig tartó tanulás

Az egész életen át tartó tanulás (angolul: Life Long Learning: LLL) stratégiájának lényege, hogy a társadalom tagjai maguk is aktívan járuljanak hozzá foglalkoztathatóságuk, alkalmazkodóképességük, társadalmi beilleszkedésük és egyéni kiteljesedésük javításához. Előtérbe kerülése a munkaerő-piaci igények és a technológia, valamint a foglalkoztatási szerkezet változása felgyorsulásának köszönhető. Ennek érdekében fejleszteni szükséges az egyén kulcskompetenciáit: készségeit, képességeit, tanulási módszereit.

Forrás:

Az Európai Tanács 2000. márciusi lisszaboni tanácskozása, EUROPEAN COMMISSION (2000): A Memorandum on Lifelong Learning. Comission Staff Working Paper, Brussels alapján.

Szerző:

Relációk