megelőzés

A prevenció latin eredetű szakkifejezés, jelentése: megelőzés. Az egészségügyben a betegségek megelőzésére vonatkozó átfogó és sokszínű tevékenységek összességét jelenti. A megelőzés (prevenció) magában foglalja mindazon törekvéseket, melyek az egészség fejlesztését, megőrzését, illetve egészségkárosodás esetén az egészség mielőbbi visszaállítását, a károsodás további súlyosbodásának kivédését szolgálják. A kifejezést a szociálpolitika is használja: a munkahelyi biztonság, a jól működő foglalkoztatáspolitika és általában az öngondoskodásra való képesség erősítése hozzájárul ahhoz, hogy az életkörülmények színvonala ne romoljon, hogy ne alakuljon ki az egyén vagy egyes társadalmi csoportok depriváltsága.

Forrás:

Ádány Róza: Megelőző orvostan és népegészségtan, Debrecen, 2011. TÁMOP 4.2.5. c. munkája alapján http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_1A_Megelozo_orvostan_es_nepegeszsegtan/ch05.html letöltve 2017. 06.01. és

Szerző:

Relációk