abszolutórium

Felsőoktatási fogalom, másik megnevezése: végbizonyítvány. Az abszolutórium bejegyzése akkor lehetséges, ha a hallgató összes tanulmányi kötelezettségének eleget tett a Karon, azaz megszerezte a diplomához szükséges kreditmennyiséget (leszámítva a szakdolgozatért járó krediteket), elvégezte az összes kötelezően előírt szakos és nem szakos kurzust, és letette az összes előírt vizsgát, kivéve a nyelvvizsgát. Az abszolutóriumot a Tanulmányi Osztály állítja ki. Az abszolutórium megszerzése után a hallgató több kurzust nem vehet fel a Karon, azaz nem lehet több aktív féléve, viszont a továbbiakban sem tandíjat, sem egyéb költségtérítést nem fizet (leszámítva a hallgatói jogviszonyon kívüli záróvizsgára jelentkezés esetleges díját).

Forrás:

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 50. § (1)

Szerző:

Relációk