oklevél-ekvivalencia

Egy adott államban kiállított, iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot tanúsító okiratok egyenértékűségének más államban való kölcsönös elismerése jogszabályok által felállított keretek között. Az elismerési eljárás során az eljáró hatóság a külföldi oklevél jogi hatályát azonosnak nyilvánítja a Magyarországon megszerezhető oklevél jogi hatályával. A felsőfokú oklevelek által tanúsított végzettségi szint és az általuk tanúsított szakképzettség elismerése az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjának (MEIK) a feladata, a tudományos fokozatok honosítását a hazai felsőoktatási intézmények végzik.

Forrás:

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi. C. törvény 3. §-a alapján.

Szerző:

Relációk