falugyűlés

Olyan nyilvános fórum, amelyet a polgármester hív össze, és amely a lakosság és egyéb partner szervezetek közvetlen tájékoztatását, a döntés előkészítésbe való lakossági bevonást szolgálja. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozzák meg. A falugyűlést a képviselő-testület hirdeti meg, de a helyi lakosság is kezdeményezheti. A falugyűlés nem ügydöntő fórum. A falugyűlés feladatai: a lakosság érdekösszhangjának elősegítése, a lakosság és civil szervezetek közvetlen tájékoztatása, az észrevételek, javaslatok összegyűjtése, kapcsolattartás és együttműködés a civil és gazdasági szervezetekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel, állásfoglalás kialakítása. Új község alakításának a kezdeményezése esetén a falugyűlés legalább háromtagú előkészítő bizottságot választ a településrészen lakó települési képviselőkből vagy más választópolgárokból.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 53. és 98. § Vértesy László: A helyi önkormányzatok, szerveik és működésük (III. fejezet). in Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Magyar Közlöny, 2015. 139-145. o.

Relációk