árubemutató

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés jellemzően a vállalkozás üzlethelyiségén kívül tartott értékesítési célú előadás, esemény, amely kiskereskedelmi tevékenységnek minősül, így a kereskedelemről szóló joganyag szabályozza. A speciális kereskedelmi forma során a kereskedő vagy a nevében eljáró személy forgalmazás céljából a terméket utazás vagy rendezvény során mutatja be. Erre a kereskedelmi formára speciális szabályok vonatkoznak (pl. reklámozás, értékesíthető áruk köre, vásárlástól való elállás szabályai, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma) A kormányrendelet értelmében minden olyan utazás vagy rendezvény helyét és időpontját be kell jelenteni az illetékes jegyzőnek, amely termékek forgalmazása céljából kerül megtartásra.

Forrás:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény 2. §, 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 6. § (2b),, 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Szerző:

Relációk