fokozott biztonságú elektronikus aláírás

A fokozott biztonságú elektronikus aláírás kizárólag az aláíróhoz köthető, alkalmas az aláíró azonosítására, olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat, olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető. Elektronikus ügyintézési célra, illetve közigazgatási célra használható fokozott biztonságú e-aláírás és időbélyegző, ha az legalább fokozott biztonságú tanúsítványon alapul, és tanúsítványát olyan bizalmi szolgáltató bocsátotta ki, amelynek a nyilvános kulcsát a közigazgatási gyökér-hitelesítésszolgáltató felülhitelesítette és megfelel az eIDAS rendelet előírásainak. Az eSzemélyire 2016. január 1. és 2016. május 26. között igényelt tanúsítványokkal minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírás hozható létre, ami teljes bizonyító erővel rendelkezik.

Tudományterület:

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (eIDAS rendelet) 26. cikk 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 1. § 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről

Szerző:

Relációk