tudástár

A tudástár (tudásbázis) a tudásanyagok gyűjteménye (adatbázisa). A tudástár szűkebb értelemben egy fogalomtár (lexikon, szótár), de tágabb értelemben egy adott területhez, témához kapcsolódó összes információ (fogalmak, ismertetők, GYIK, sablonok és egyéb dokumentumok) közös tárhelye. A szervezeti együttműködés során felhalmozott tudást, a közös dokumentumokat osztott adatbázisban (intraneten) tárolják, a szélesebb kör érdeklődésére alkalmas dokumentumokat pedig weben is közzéteszik. Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek által intézhető és intézni tervezett ügykörökkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat általi előzetes tájékoztatás ellátásának szakmai megalapozottsága érdekében digitális adatbázist (tudástárt) hoztak létre. A Kormányablak Tudástár egy egységes portálfelületen nyújt segítséget a kormányablakok ügyintézőinek, a telefonos ügyfélszolgálat munkatársainak, másrészt alapja az állampolgárok tájékozódásának.

Tudományterület:

Forrás:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 38. § Orbán Anna: Csoportmunka és ügyfélszolgálati szoftverek, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, Wekerle projekt, 2012, pp. 27. Belügyminisztérium: E-közigazgatási keretrendszer koncepció, Budapest, 2015, pp. 14.

Szerző:

Relációk