központi dokumentumhitelesítési ügynök

A központi dokumentumhitelesítési ügynök (KDÜ) KEÜSZ keretében a szolgáltató az ügyfél és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára elérhetővé teszi dokumentumhitelesítési szolgáltatások használatát, ideértve a dokumentum hitelesítését a kiválasztott dokumentumhitelesítéssel (legalább az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés KEÜSZ használata és az elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel történő hitelesítés), a hitelesített dokumentum biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján az elektronikus tárhelyre történő továbbítását és az igénybevevő által megjelölt adaton vagy dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás vagy bélyegző érvényességének ellenőrzését, valamint az ellenőrzés eredményéről igazolás kiállítását.

Tudományterület:

Forrás:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 132. §

Szerző:

Relációk