adminisztratív védelem

Társadalmi elvárás az állam és polgárai számára elengedhetetlen elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, valamint ezek rendszerelemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítása, ezáltal a kibertér védelme. Adminisztratív védelem a védelem érdekében hozott szervezési, szabályozási, ellenőrzési intézkedések összessége, továbbá a védelemre vonatkozó oktatás. A fizikai, a logikai és az adminisztratív védelmi intézkedések együttesét a helyi körülmények és feltételek ismeretében úgy kell megválasztani, hogy azok együttes hatása elégítse ki az adott biztonsági osztály követelményeit.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. § 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről 3. melléklet

Szerző:

Relációk