informatikai biztonság

Az informatikai biztonság (elektronikus információs rendszer biztonsága) az elektronikus információs rendszer olyan állapota, amelyben annak védelme az elektronikus információs rendszerben kezelt adatok bizalmassága (confidentiality), sértetlensége (integrity) és rendelkezésre állása (availability) biztosított, valamint az elektronikus információs rendszer elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából zárt, teljeskörű, folytonos és a kockázatokkal arányos. Bizalmasság: csak az arra jogosultak ismerhetik meg az információt. Sértetlenség: az információ tartalma és formája az elvárttal megegyezik. Rendelkezésre állás: a rendszer működőképessége sem átmenetileg, sem pedig tartósan nincs akadályozva. Zártság: az összes releváns veszélyt figyelembe veszi. teljeskörűség: a rendszer minden elemére kiterjed a védelem. Folytonosság: időben folyamatosan megvalósul a védelem. Kockázatokkal arányosság: a védelem költsége arányban van a lehetséges kárral.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. § Horváth Gergely Krisztián: Közérthetően (nem csak) az IT biztonságról, KIFÜ, Budapest, 2013, pp. 12. (http://kifu.gov.hu/kifu/sites/default/files/IT_brosura_v7.pdf)

Szerző:

Relációk