szövegszerkesztő

A közigazgatási szervek munkatársai által végzett ügyviteli tevékenység jelentős hányadát az iratelőállítás teszi ki. A hivatalos levelek, jelentések, beszámolók, utasítások, határozatok nagy tömege igényli a szöveges típusú adatok számítógépes feldolgozását. A szövegszerkesztő programok segítségével új dokumentumok hozhatók létre sablonok (előre elkészített, adott szerkezetű és formátumú dokumentumok) alapján. A program számos funkcióval segíti a szövegek bevitelét, módosítását, formázását, hivatkozások készítését. A dokumentumokba egyéb elemek (táblázatok, képek, különféle ábrák, diagramok stb.) is beilleszthetők. Körlevél funkció segítségével egy dokumentumhoz hozzárendelhetők adatbázisok (pl. címjegyzék) adatai. A dokumentum elmenthető, megnyitható, nyomtatható. Nagyon sok szövegszerkesztő program terjedt el hazánkban. Ezek közül a legismertebbek a Microsoft Office Word, az OpenOffice és a LibreOffice Writer programja, a webes Google Dokumentumok, az Office 365 Word alkalmazás.

Tudományterület:

Forrás:

Orbán Anna: Informatika és közigazgatás. 4. Modul: Szövegszerkesztés, BKÁE Államigazgatási Kar, Budapest, 2003, pp. 7-8. Orbán Anna: Csoportmunka és ügyfélszolgálati szoftverek, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, Wekerle projekt, 2012, pp. 20.

Szerző:

Relációk