informatika

Az informatika interdiszciplináris fogalom, amely átfogja a számítógéptudomány és a számítástechnika alkalmazás, a mikroelektronika és a mikroelektronikai alkalmazás, a telekommunikáció, a szervezés és vezetés, a társadalom- és műszaki tudományok vonatkozó területeit. Az informatika interdiszciplináris jellege lehetővé tette, hogy az információ tárolásának, visszakeresésének és terjesztésének szakterületekre vonatkozó elméleteit és módszereit integrálják az új információs technológiákkal. Az informatika átöleli a konkrét információrendszerek kialakítását, működtetését és szolgáltatásait is, azok mennyiségi és minőségi vonatkozásával együtt. Az informatika több résztudományra bontható: információelmélet, információtechnológia, információmenedzsment stb.
Az informatikát számos tudomány- és szakterületen alkalmazzák. Ennek megfelelően lehet pl. műszaki-, gazdasági-, jogi-, egészségügyi-, tér-, közigazgatási, társadalmi informatika.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth K. – Kőnig B. – Orbán A. – Törley G.: A közigazgatási informatika alapjai, szerk.: Orbán A. Budapest, FÁMA Zrt. – Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013, pp.7-8.

Szerző:

Relációk