gazdasági erőfölénnyel való visszaélés

Gazdasági erőfölényben van az érintett piacon, aki gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak és üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására. A gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek minősül, ha a vállalkozás arra használja fel a piaci befolyását, hogy a többi piaci szereplővel szemben saját maga számára indokolatlan előnyt kössön ki vagy a másik félt aránytalanul hátrányos feltételek elfogadására kényszerítse. Ilyen lehet például az egyoldalú, tisztességtelen vételi vagy eladási árak megállapítása, üzletfelek indokolatlan diszriminációja, a versenytársak piacról való kiszorítására vagy a piacra lépésük akadályozása.

Forrás:

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 21. § - 22. §

Szerző:

Relációk