hatáskör

Valamely szerv vagy személy intézkedési jogának köre, érvényességi határa, amely azt mutatja meg, hogy ki hogyan jogosult és kötelezett meghatározott közügyek intézésére. Az ügyek megosztását jelenti a különböző állami szervek között. Elsősorban a fórumrendszerhez kapcsolódik: az ügyfajtában eljárásra jogosult szervek közül milyen szintűek hivatottak első, ill. másod- vagy még felsőbb fokon dönteni. Nem korlátozódnak kizárólagosan a hatósági ügyben való eljárás jogára, hanem kiterjednek minden olyan tevékenységre, amelyek gyakorlásakor a szerv jogosult közhatalmi jogkörben eljárni, döntést hozni, intézkedni: jogalkotási hatáskör, irányítási ill. felügyeleti hatáskör, hatósági hatáskör. A hatáskör azokat a jogi eszközöket (lehetőségeket) jelenti, amelyek birtokában az adott közigazgatási hatóság el tudja látni feladatait, vagyis arra a kérdésre ad választ, hogy egy konkrét ügyben milyen típusú, szintű közigazgatási szerv jár el.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 19-20. § és 22-24. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 21-22. o

Relációk