közmeghallgatás

A hatóság közmeghallgatást tart, ha ezt jogszabály előírja, az eljárásban több mint ötven ügyfél vagy több mint öt közérdekű szervezet vesz részt, kivéve, ha törvény másként rendelkezik, vagy a hatóság a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében ezt szükségesnek tartja. A közmeghallgatás helyéről és idejéről a hatóság – ha jogszabály másként nem rendelkezik – legalább öt nappal korábban hirdetményi úton, továbbá közhírré tétel útján értesíti az érintetteket. A közmeghallgatáson elhangzottakról készített jegyzőkönyv a hatóság megnevezését, az ügyintéző nevét, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot, a közmeghallgatás helyét és időpontját, a közmeghallgatáson elhangzottak összefoglalását, a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját, valamint az eljáró ügyintéző és jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását tartalmazza.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 63. §

Relációk