kormánybizottság

A Kormány a hatáskörébe tartozó jelentős, több minisztérium feladatkörét érintő feladatok összehangolt megoldásának irányítására kormánybizottságot hozhat létre. Feladatai közé tartozik, hogy a döntések előkészítését segítse, szakvéleményeket adjon, feladatok megoldását és szervek tevékenységét koordinálja és ellenőrizze. Csak olyan feladatokra szervezhető, amelyek a kormány (kormányfő) feladatkörébe esnek. Tagjai a feladatkörükben érintett miniszterek. Ülésére állandó jelleggel meghívott személyek körét, valamint a bizottsági tagok helyettesítésére jogosult állami vezetőket és az állandó meghívottak helyettesítésére jogosult személyeket a kormánybizottságot létrehozó normatív kormányhatározat jelöli ki. Rendszerint nem ügydöntő testület, az eléje kerülő tárgyban hozott határozatát a kormánynak (kormányfőnek) meg kell erősítenie ahhoz, hogy az ügydöntő jelleget nyerjen.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 29. § Temesi István - Linder Viktória: Államigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 2016. 38. o.

Relációk