hatósági igazolvány

Olyan közokirat, amelyet a közigazgatási hatóság – jogszabályi esetekben és adattartalommal – az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására ad ki. A hatósági igazolványt a bejegyzett adatok és jogok igazolására – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni (megdönthető vélelem), ezekre nézve az ügyfél más bizonyításra nem kötelezhető. A hatósági igazolvány kiadását megtagadó határozat ellen az általános jogorvoslati szabályok szerint van helye jogorvoslatnak. A hatósági igazolvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági igazolvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági igazolvány tartalma valótlan. Ha a hatósági igazolvány ellenőrzésére jogosult hatóság vagy hivatalos személy megállapítja, hogy a hatósági igazolvány vagy az abba tett bejegyzés hamis, illetve valótlan, a hatósági igazolványt átvételi elismervény kiállítása mellett a további eljárás céljából elveszi.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 84. §

Relációk