hatósági szerződés

A határozatot helyettesítő megállapodás az ügyfél és a hatóság között. Nem a hatóság egyoldalú döntése, hanem a hatóság és az ügyfél között létrejött megállapodás. Ha jogszabály lehetővé teszi, az elsőfokú hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel hatósági szerződést köthet. Hatósági szerződés csak írásban köthető. A hatósági szerződés tartalmazza a szerződő felek adatait, a szerződés tárgyát, a kapcsolattartás módját, a felmondási okokat, a szerződésszegésnek minősülő magatartásokat és jogkövetkezményeit, valamint indokolt esetben az ellenőrzést. Ha az ügyfél a szerződésben foglaltakat megszegi, a hatóság mérlegeli, hogy hivatalból megindítja eljárását, intézkedik a végrehajtás megindítása iránt, vagy a hatósági szerződés módosítását kezdeményezi. Ha a hatósági szerződésben foglaltakat a hatóság nem teljesíti, az ügyfél a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 76-77. §

Relációk