időbélyegző

Időbélyeg egy elektronikus dokumentumhoz hozzárendelt vagy azzal logikailag összekapcsolt adat, amely segítségével igazolható, hogy a dokumentum változatlan az időbélyeg elhelyezésének időpontjában létező állapothoz képest. Egy időbélyeg jellemzően az aláírói dokumentum lenyomatát és az időbélyegzés szolgáltató hiteles és pontos órája szerinti időpontot tartalmazza, amelyeket együttesen az Időbélyegzés szolgáltató aláírt, ezáltal biztosítva ezek összetartozását. Ennek révén később és harmadik fél előtt is bizonyítható, hogy a dokumentum az adott formában az adott időpontban létezett. Időbélyeg kibocsátására jellemzően elektronikus aláírás/bélyegző készítése során kerül sor (az időbélyeget pedig csatolva a létrehozott elektronikus aláíráshoz/bélyegzőhöz), de adott rendszerek bizonyos állományok adott időben való létezésének későbbi bizonyítása érdekében (pl. naplózás) is kérhetnek időbélyeget az adott állományokra, anélkül, hogy azokra elektronikus aláírás/bélyegző kerülne.

Tudományterület:

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 3., 41-42. cikk E-szigno tudásbázis (https://e-szigno.hu/tudasbazis/fogalmak.html#idobelyeg)

Szerző:

Relációk