KEÜSZ

Az e-ügyintézési törvény nevesíti a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (KEÜSZ), amelyeket kiemelt szerepük miatt a Kormány központilag, kijelölt szolgáltató útján és ingyenesen nyújt. KEÜSZ-ök: az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása, iratérvényességi nyilvántartás, elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés, központi érkeztetési ügynök, központi kézbesítési ügynök, az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről, papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása, központi azonosítási ügynök, személyre szabott ügyintézési felület, űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás, központi dokumentumhitelesítési ügynök, általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás, összerendelési nyilvántartás.

Tudományterület:

Forrás:

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól VII. fejezet 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 92-134. §

Szerző:

Relációk