téradat

A téradat valamely helymeghatározóhoz vagy helyhez köthető adat, vagyis olyan elektronikus formában rendelkezésre álló adat, amely közvetlenül vagy közvetve utal egy meghatározott helyre vagy földrajzi területre (pl. címek, közigazgatási határok, közlekedési hálózatok). A GPS alapú alkalmazások (pl. útvonaltervezés, hely alapú keresések) hatására a téradatok az állampolgárok mindennapi életében is jelen vannak. A közszférában keletkező adatok jelentős része szintén térbeli adat (pl. ingatlannyilvántartás, címnyilvántartás). A közfeladatok ellátását szolgáló téradatok és térinformatikai rendszerek alkotják a nemzeti téradat-infrastruktúrát. Az EU térinformációs infrastruktúrája létrehozását és működését megalapozó INSPIRE (2007/2/EK) irányelv támogatja a téradatok megosztását. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) regisztráció alapján, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) részben nyilvánosan tesz elérhetővé téradatokat.

Tudományterület:

Forrás:

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről 1. § NHIT: Fehér könyv a nemzeti adatpolitikáról, Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Szakértői Tanácsadó Testülete, Budapest, 2016, pp. 37. 2007/2/EK irányelv az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32007L0002)

Szerző:

Relációk