azonosító kód

Az azonosító kód olyan, matematikai módszerrel képzett, különleges adatra nem utaló számjegysor, amely a polgárt az adatkezelés során egyértelműen azonosítja. Az azonosító kód személyes adat, ezért azt kezelni és továbbítani csak törvényben meghatározott szabályok szerint lehet. Azonosító kód a közigazgatási nyilvántartásokban például személyek esetén a személyi azonosító, adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), cégeknél a cégjegyzékszám, adószám. A tárolóelemmel rendelkező személyazonosító igazolvány a személyekre vonatkozó (előzőekben felsorolt) azonosító kódokat tartalmazza. Az összerendelési nyilvántartás az azonosító kódok alapján képzett kapcsolati kódok titkosított változatát tárolja.

Tudományterület:

Forrás:

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 5. §

Szerző:

Relációk