elektronikus bélyegző

Elektronikus bélyegző olyan elektronikus adat, amelyeket más elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, hogy biztosítsák a kapcsolt adatok eredetét és sértetlenségét. Az eIDAS rendelet szerint a természetes személyek továbbra is elektronikus aláírást használnak, de a jogi személyek aláírás helyett elektronikus bélyegzőt tudnak létrehozni. Az elektronikus bélyegző használatában megegyezik az elektronikus aláírással. A különbség az elnevezésekben (elektronikus bélyegző, bélyegző tanúsítvány), valamint a tanúsítványok adattartalmában van. A tanúsítványok kiadását, az időbélyegző szolgáltatást a bizalmi szolgáltatók nyújtják. A minősített elektronikus bélyegzők esetében vélelmezni kell a hozzájuk kapcsolódó adatok sértetlenségét és a bélyegzőnek megfelelő eredetét. Magyarországon a minősített bélyegzővel, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú bélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum teljes bizonyító erővel bír.

Tudományterület:

Forrás:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 3., 35-40. cikk

Szerző:

Relációk