inverz hibrid szolgáltatás

A papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása (inverz hibrid) szolgáltatás (KEÜSZ) keretében a szolgáltató biztosítja a papír alapú dokumentumok digitalizálását és hitelesítését, melyet követően az e-dokumentum kerül az ügymenetbe. Az elektronikus másolatot rendeletben meghatározott metaadatok elhelyezésével kell létrehozni, és azt egyértelműen az eredeti papíralapú dokumentumhoz rendelni. Az adatkezelő az eredeti papír alapú dokumentumot megőrzi, vagy visszaszolgáltatja az ügyfélnek. Az iratról a papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás szabályai szerint a Kormány által kijelölt szerv által készített okirat bizonyító ereje megegyezik az eredeti okiratéval.

Tudományterület:

Forrás:

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 41. § 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 121. §, III. fejezet Elektronikus Ügyintézési Felügyelet honlapja (https://euf.gov.hu/eusz-tajekoztatok)

Szerző:

Relációk