elektronikus közszolgáltatás

Elektronikus közszolgáltatás fogalmát 2009-ben vezette be az Ekszt. Az elektronikus közszolgáltatás fogalma kiterjed a törvény által elektronikus szolgáltatás nyújtására kötelezettek, valamint az egyéb elektronikus szolgáltatást nyújtó szervezetek törvényben szabályozott hatósági vagy egyéb tevékenységének, hatósági nyilvántartásból történő adatszolgáltatásának, a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevételével, elektronikus úton történő végzésére. A fogalom egységes keretbe foglalta az addig elkülönült mozzanatokat és megfogalmazta az elektronikus közszolgáltatások alapelveit (átláthatóság, a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok megismerhetősége és a személyes, illetve a jogszabályokban védeni rendelt egyéb adatok védelme, informatikai biztonság, interoperabilitás, folyamatos üzemeltetés, egyenlő bánásmód). A központi rendszer minden szolgáltatása elektronikus közszolgáltatásnak minősül. Az elektronikus közszolgáltatások bárki számára elérhetőek.

Tudományterület:

Forrás:

2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról (Hatálytalan 2012.IV.1. -től)

Szerző:

Relációk