jogforrás

Ahonnan a jog megismerhető. A jogforrás mint gyűjtőfogalom, kétféle általános értelemben használatos: tárgyi jog szabályaként, azaz jogszabályként, tárgyi jog létrehozójaként, megalkotójaként, azaz jogalkotóként. A jogforrások többféleképpen osztályozhatók, lehetnek például: külső és belső, formális és materiális, genetikus és gnoszeológiai, eredeti és származékos hatáskörben kiadott, anyagi és alaki jogi, magánjogi és közjogi, általános és különleges, általános és konkrét, írott és íratlan jogforrások.

Tudományterület:

Forrás:

Tamás András: Legistica, A jogalkotástan vázlata. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2013 207-208. o.

Relációk