szabad bizonyítás elve

A közigazgatási hatóság az eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden bizonyítékot súlyának megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza. Ha a tényállást tisztázáshoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eljárást folytat le, és hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie. A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt. Törvény előírhatja, hogy a hatóság a határozatát kizárólag valamely bizonyítási eszközre alapozza, jogszabály meghatározott ügyekben kötelezővé tehet valamely bizonyítási eszközt, illetve előírhatja valamely szerv véleményének a kikérését. A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. A Ket.-ben – egyéb jogszabályok útján korlátozható – szabad bizonyítás elve érvényesül.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2. 3. 50. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 63. o

Relációk