felügyeleti szerv

Az államigazgatás hierarchikus felépítésből eredő, a szervek közötti viszonyokat meghatározó elnevezés. Az államigazgatási szerv felügyelete a következő hatáskörök együttesét jelenti: az államigazgatási szerv vezetésére kinevezés, vezetői megbízás adása, az államigazgatási szerv vezetőjének felmentése, a vezetői megbízás visszavonása; az államigazgatási szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzése; az államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása; jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés; közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok,törvényben meghatározott személyes adatok kezelése. Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, felügyeleti szervként az a hatóság jár el, amely a fellebbezés elbírálására jogosult vagy jogosult volna. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szerv a fővárosi és megyei kormányhivatalok.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 116. §

Relációk