gazdaságpolitika

Az állam nézeteit, elhatározásait, rendszeres döntéseit, cselekedeteit jelenti, amelyeket az állam társadalmi-politikai céljainak megvalósítása érdekében a gazdaság befolyásolására alkalmaz. A gazdaságpolitika alapvető célkitűzései a gazdaság stabilitásának megőrzése, a gazdaság kiegyensúlyozott fejlesztése, amely részben hozzájárul a társadalom szükségleteinek kielégítéséhez és a jólét megteremtéséhez. A gazdaságpolitika a közpolitikák egy részterülete így elsősorban az állami szervek és a hatalmon levő kormány határozza meg az érintett társadalmi , gazdasági szereplők bevonásával. Az állam hagyományos gazdasági funkciói közé tartozik a nemzetgazdaság külső és belső védelme, a külgazdasággal való kapcsolatokat előmozdító infrastruktúrák kialakítása, a nemzetgazdasági statisztikai vagy makroszintű adatgazdálkodás, a humán és anyagi feltételek biztosítása.

Forrás:

Veress József (szerk): Gazdaságpolitika.Budapest, Aula Kiadó, 2001 15-25. o., Dr. Mikó Zoltán (2016): Az állam gazdaságirányítási feladatai. In: Kovács Éva, dr. Jámbor Attila, Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia, Dr. Mikó Zoltán Szakigazgatás I.. 121 p. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016. pp. 21-44.

Szerző:

Relációk