Ket. tárgyi hatálya

A Ket. tárgyi hatály a közigazgatási hatósági ügy és a hatósági szolgáltatás. A Ket. azonban nem átfogó kódex, így a tárgyi hatálya nem terjed ki az ún. kivett eljárásokra, továbbá emellett a törvény részletesen felsorolja a szubszidárius és privilegizált eljárásokat is, amelyek esetében a Ket. rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem állapít meg, illetve törvény vagy kormányrendelet a Ket. rendelkezéseitől eltérő szabályokat állapíthat meg.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 12-13. § 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról - A Kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások

Relációk