rehabilitációs ellátás


A megváltozott munkaképességű személyek részére rehabilitációs ellátás, illetve rokkantsági ellátás állapítható meg. A ellátásra való jogosultság alapja a rehabilitációs hatóságnak a komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslata.
A rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy jogosult: a) rehabilitációs pénzbeli ellátásra, b) rehabilitációs szolgáltatásra (a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra). A rehabilitációs ellátás a megállapítására irányuló elsőfokú közigazgatási hatósági eljárást lezáró érdemi döntés keltét követő naptól a rehabilitációhoz szükséges időtartamra állapítható meg. A rehabilitációhoz szükséges időtartamot legfeljebb 36 hónapban lehet meghatározni.

Forrás:

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011.évi CXCI. tv. 6.§-11.§

Szerző:

Relációk