hajléktalanság

A szociális törvény a hajléktalan emberek esetében kétféle meghatározást ad.
Az első – igazgatási típusú – definíció értelmében “…hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás.” A hajléktalan emberek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások esetében e szerint a definíció szerint kell eljárnia önkormányzatoknak.
A szociális törvény második – ellátási típusú – definíciója értelmében: “hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti”.
Ez a definíció a szociális ellátás szempontjait követi.
Ehhez a definícióhoz köti a szociális törvény a hajléktalan emberek részére fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. Ez azt is jelenti, hogy ezen ellátások igénybevételekor feltételként nem köthető ki lakcím vagy utolsó lakcím szerinti területi illetékesség.

Forrás:

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ 12. bekezdés(3) pontja, és 7., 84. és 89. §-ai

Szerző:

Relációk