Kúria önkormányzati tanácsa

A Kúrián működő, három bíró tagból álló tanács, amelynek feladata a jogszabálysértő önkormányzati rendelet – magasabb szintű jogszabályba ütközés szempontjából történő – felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárás, valamint a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztása miatti nemperes eljárás lefolytatása. Az önkormányzati tanács dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, és a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról. A fővárosi és megyei kormányhivatal a kezdeményezheti az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, vagy a helyi önkormányzat törvényen alapuló rendeletalkotási vagy határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény 25. cikk 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról IV. fejezet

Relációk