jogharmonizációs záradék

Ha a jogszabály uniós jogi aktusnak való megfelelést valósít meg, ezt az uniós jogi aktusokra való hivatkozást tartalmazó jogharmonizációs záradékban meg kell állapítani. Nem kell jogharmonizációs záradékot alkalmazni, ha az uniós jogi aktus valamely rendelkezésének való megfelelést egy átfogó kódex alapelvi szintű vagy általános rendelkezése biztosítja, vagy a jogalkotási szükséglet az Európai Unió Bíróságának a határozatából következik, kivéve, ha a határozat jogértelmezése következtében valamely uniós jogi aktusnak való megfelelés biztosítása érdekében kell jogszabályt alkotni. A jogharmonizációs záradékot a záró rendelkezések között egyetlen önálló szakaszban kell elhelyezni. Ha a jogharmonizációs záradék terjedelme vagy a jogszabály átláthatósága azt szükségessé teszi, a jogharmonizációs záradék az „Az Európai Unió jogának való megfelelés” című alcím alatt vagy az „Az Európai Unió jogának való megfelelés” című mellékletben is elhelyezhető.

Tudományterület:

Forrás:

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 88-94. §

Relációk