közhiteles nyilvántartás

A jogban azokat az állami nyilvántartásokat tekintik közhitelesnek, amelyek hitelesen tanúsítják (deklaratív hatály) az abban bejegyzett jogok és tények fennállását. Ez azt jelenti, hogy a bejegyzett adatok, jogok és tények helyességét és a valósággal való egyezőségét az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell. Egyes közhiteles nyilvántartásokba történő bejegyzés konstitutív hatályú, azaz a jogokat és kötelezettségeket keletkeztetnek, módosítanak, vagy szűntetnek meg, nemcsak tanúsítják, azokat.

Tudományterület:

Forrás:

Relációk