fellebbezési eljárás

Nem jogerős hatósági döntések elleni átszármaztató hatályú rendes jogorvoslat. Tárgya az első fokú döntés: határozatok ellen korlátlanul, végzések ellen a törvényben írt kivételekkel van helye, így például az eljárásvezető végzések ellen nem lehet önálló fellebbezéssel élni. Az önállóan fellebbezhető végzéseket a Ket. felsorolja (például ideiglenes biztosítási intézkedés, kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítása, eljárás megszüntetése, eljárás felfüggesztése, eljárási bírság). Indoka bármilyen anyagi jogi vagy eljárási jogi, vélt vagy valós szabálysértés, jogsérelem. Halasztó hatályú jogorvoslat, a megfellebbezett döntés a fellebbezés elbírálása előtt nem hajtható végre. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók, de nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 98. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 69-70. o

Relációk