osztatlan képzés

A képzés egységes folyamatot alkot, nem különül el az alapképzés és a mesterképzés. A munkakör betöltésére jogosító egyetemi végzettséghez a teljes tanulmányi szakaszon végig kell haladni, s nincs mód egy korábbi szakaszban kilépni valamely alacsonyabb szintű végzettséget adó végbizonyítvánnyal. Az orvosi, jogi és a tanárképzés területén általános az osztatlan képzés. Az osztatlan képzésben legalább háromszáz kreditet kell és legfeljebb háromszázhatvan kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább tíz és legfeljebb tizenkét félév.

Forrás:

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3.§ (2) bekezdése és 15.§ (5) bekezdése

Szerző:

Relációk