dékán

A dékán a felsőoktatásban a professzornál magasabb, a rektornál alacsonyabb főiskolai vagy egyetemi beosztás neve Magyarországon. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján a felsőoktatási intézményekben – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feltételekkel – adható egyik magasabb vezetői megbízás. Jogállása hasonló a rektoréhoz, rektorhelyetteséhez és a főigazgatóhoz. A vezetői megbízások határozott időre adhatók (legfeljebb öt évre), és a vezetői megbízásokra nyilvános pályázaton kell kiírni.

Forrás:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 37. § (1) bekezdés d) pontja és (3) bekezdése

Szerző:

Relációk