magatartászavar

Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas
kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási problémákkal küzd,
közösségbe való beilleszkedése továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy
sajátos tendenciákat mutat, ezért egyéni bánásmódot illetve fejlesztő foglalkozást igényel. Az ún. „BTM” -es tanuló azonban nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

Forrás:

2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről, 4.§ 3. bekezdés

Szerző:

Relációk