gyermekvédelmi jelzőrendszer

A településen működő gyermekjóléti szolgálat működteti a jelzőrendszert. Mindazok, akik rálátnak a gyermek életére, és elhanyagolást, bántalmazást észlenek – elsősorban a védőnők, gyermekorvosok, óvónők, pedagógusok -, kötelesek gyanújukat jelezni a településen működő Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2015. január 1-jétől előírta, hogy családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre. A gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integrálása egy szervezeti és szakmai egységbe. Települési szinten Család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a Család- és gyermekjóléti központ működik. Ennek alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jött létre.

Forrás:

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 40.§, 40/A.§ ad) pontja

Szerző:

Relációk