személy- és vagyonvédelmi tevékenység

A magánbiztonság területén az Szvmt. szerint személy- és vagyonvédelmi tevékenységnek minősül:
– a természetes személyek életének és testi épségének védelme,
– az ingatlan, illetve ingóság őrzése,
– a szállítmány kísérése, pénz és érték szállítása,
– a rendezvény biztosítása és
– a fentiekben foglalt tevékenységek szervezése és irányítása.
Személy- és vagyonvédelmi tevékenységet személyesen az végezhet, aki a következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik: biztonsági őr, testőr, vagyonőr vagy biztonságszervező.
A tevékenység végzéséhez a rendőrség által kiadott igazolvány is szükséges, a tevékenység hatósági ellenőrzését a rendőrség végzi.

Tudományterület:

Forrás:

Szvmt. [1. §] Christián László (szerk.): Személy- és vagyonvédelem. NKE, Budapest, 2014.

Relációk