hegyőr

Egy borvidék egy vagy több településének szőlészeti és borászati termelői által e tevékenységükhöz fűződő közös érdekeik előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás-, minőség- és eredetvédelmére létrehozott köztestület (hegyközség) a működési területéhez tartozó szőlők őrzését hegyőrök alkalmazásával látja el. A települési önkormányzat a hegyközséghez nem tartozó szőlők őrzését a hegyközséggel kötött megállapodás alapján a hegyőrökre bízhatja.
A hegyőrt a hegyközségben a közigazgatási hatósági ügyek viteléért felelős személy (hegybíró) irányítja, felügyeletét a hegyközségek borvidékenként alakított hegyközségi tanácsa, valamint a rendőrség látja el.
A hegyőr vizsgáztatását és továbbképzését a hegyközségi tanács szervezi meg.
A hegyközség által létesített hegyőrségre és a hegyőrre egyebekben a mezei őrszolgálatra és a mezőőrre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Tudományterület:

Forrás:

1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról [16. §, 27-29. §] 2012. évi CCXIX. törvény a hegyközségekről [3. §, 22. §, 40. §]

Relációk